Oznamy na 3. pôstnu nedeľu – 4. marec 2018

Liturgický kalendár:
V stredu je spomienka sv. Perpetuy a Felicity, mučeníc.
V piatok sv. Františky Rímskej.

1. Chorých navštívime a vyslúžime im sviatosti v utorok 13. marca. Prosíme, aby ste nám ich nahlásili v sakristii.
2. Zbierka na nový kostol, ktorá sa konala minulú nedeľu vyniesla 2680 €. Pán Boh zaplať!