Oznamy na 3. nedeľu cez rok – 27. január 2019

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi.
V stredu je bl. Bronislava Markiewicza, kňaza.
Vo štvrtok je sv. Jána Bosca, kňaza.
V piatok je prvý piatok v mesiaci, spovedáme ako obvykle. Pozývame aj na prvopiatkové chvály, ktoré začínajú o 17.00 hod. vo farskom kostole.
V sobotu je sviatok Obetovanie Pána. Obrad požehnania sviec bude pri rannej aj večernej sv. omši. (Večerná sv. omša bude zo sviatku.) Ranná sv. omša bude o hodinu neskôr, teda o 7.30 hod. Po nej bude fatimský ruženec.

  1. Pozývame Vás na oslavu sv. Jána Bosca, zakladateľa Saleziánov. V stredu večer o 18.00 hod. bude sv. omša vo farskom kostole (vigília) a vo štvrtok o 19.00 hod. bude slávnostná sv. omša v Kostole sv. Jána Bosca (slávnostným kazateľom bude salezián don Peter Bučány, provinciálny vikár). Po sv. omši bude pohostenie na nádvorí kostola.
    Kto chce priniesť koláče, môže tak urobiť pred sv. omšou.
  2. Na budúcu nedeľu (3. februára) o 15.30 hod. pozývame do Katolíckeho domu na Slávnostnú akadémiu „Nebeská párty“, kde si okrem iného pripomenieme aj niečo zo spoločnej, našej i vašej histórie v Dubnici nad Váhom. Budeme radi, ak spolu s nami oslávite tento sviatok v tomto roku, v ktorom si pripomíname 50. výročie príchodu
    saleziánov do Dubnice. Podrobnejší oznam je aj na výveske.
  3. Na sv. omše na marec, apríl, začneme zapisovať v sobotu po fatimskom ruženci a po večernej sv. omši.
  4. Na budúci týždeň je aj ples Cirkevnej školy. Je ešte voľných niekoľko lístkov. Môžete si ich zakúpiť v predajni Kasoče alebo na sekretariáte školy.