Oznamy na 3. adventnú nedeľu – 17. december 2017

Liturgický kalendár:
Od dnes začína druhá časť adventného obdobia, ktorá je blízkou prípravou na Vianoce.
V týždni sa neslávia žiadne spomienky.
Budúca nedeľa je štvrtá adventná a zároveň je štedrý deň. Sväté omše budú dopoludnia všade ako v nedeľu. Večerné sv. omše o 18.00 a o 19.00 hod. nebudú. Polnočné sv. omše budú vo farskom kostole o 22.00 a 24.00 hod., v kostole sv. Jána Bosca o 22.00 hod. a v Prejte o 24.00 hod.

1. Rozpis všetkých slávení počas sviatkov je vo Farských zvestiach. Kto chce, môže si ich ešte zakúpiť pri stolíku. Cena je 50 centov.
2. Prosíme brigádnikov o pomoc pri upratovaní farského kostola v utorok od 9.00 do 12.00 hod.  Prosíme aj mužov, aby nám pomohli osadiť vianočný strom.
3. Betlehemské svetlo budú skauti rozdávať na štedrý deň dopoludnia po sv. omšiach vo farskom kostole aj v kostole sv. Jána Bosca.
4. Na budúcu nedeľu bude zbierka na nový kostol.