Oznamy na 3. adventnú nedeľu – 16. december 2018

Liturgický kalendár:
Od zajtra začína druhá časť adventného obdobia. Neslávia sa žiadne spomienky.

1. V sobotu bude v našej farnosti spoločná sv. spoveď. Spovedať sa bude vo farskom kostole a v Katolíckom dome dopoludnia od 10.00 do 12.00 hod. a popoludní od 14.30 do 17.00 hod. V Prejte v piatok dopoludnia od 10.00 do 11.30 hod. a popoludní od 15.00 do 16.30 hod. Prosíme, aby ste využili tento čas na sv. spoveď. Počas týždňa budeme spovedať obmedzene, nakoľko budeme vypomáhať v iných farnostiach dekanátu.
2. Prosíme brigádnikov o pomoc pri osadení vianočného stromu a upratovaní vo farskom
kostole v utorok od 9.00 hod. a v Kostole sv. Jána Bosca v stredu od 9.00 hod.