Oznamy na 3. adventnú nedeľu – 15. december 2019

Liturgický kalendár:
Od utorka začína druhá časť adventného obdobia. Neslávia sa žiadne spomienky.

  1. V sobotu bude v našej farnosti spoločná sv. spoveď. Spovedať sa bude vo farskom kostole a v Katolíckom dome dopoludnia od 10.00 do 12.00 hod. a popoludní od 14.30 do 17.00 hod. V Prejte sa spovedá v piatok dopoludnia od 10.00 do 11.30 hod. a popoludní od 15.00 do 16.30 hod. Prosíme, aby ste využili tento čas na sv. spoveď. Počas týždňa budeme spovedať obmedzene, nakoľko budeme vypomáhať v iných farnostiach dekanátu.
  2. Prosíme brigádnikov o pomoc pri upratovaní vo farskom kostole v stredu od 9.00 do 12.00 hod.
  3. Cirkevná škola pozýva na divadelné predstavenie Zázračné Vianoce vo štvrtok 19. decembra o 15.00 hod. v Katolíckom dome. Žiaci chcú týmto programom podporiť vianočný projekt „Dobrá novina“.
  4. Kto chce prijať koledníkov Dobrej noviny, nech sa zapíše do zoznamu na stolíku.
  5. Chorých a nevládnych navštívime a vyslúžime im sviatosti v utorok 17. decembra dopoludnia. Prosíme, aby ste ich nahlásili v sakristii.
  6. Farské zvesti si môžete zobrať zo stolíka. Cena je 50 centov. Sviatočný zošit pre deti je v sakristii, cena je 1 €.