Oznamy na 27. nedeľu cez rok – 7. október 2018

Liturgický kalendár:
Vo štvrtok je sv. Jána XXIII., pápeža.
V sobotu je spomienka bl. Alexandriny da Costa.

1. Dnes o 15.00 hod. bude v kostole Korunka.
2. Sv. ruženec v mesiaci október sa modlíme pred večernou sv. omšou o 17.25 hod. Povzbudzujeme Vás k modlitbe sv. ruženca aj v rodinách.
3. Stretnutie adoptívnych rodín, alebo tých, čo rozmýšľajú adoptovať si deti bude v Žiline na Hájiku na budúcu nedeľu. Podrobnejší oznam je na výveske.
4. Na budúcu nedeľu bude zbierka na nový kostol.