Oznamy na 27. nedeľu cez rok – 6. október 2019

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka Ružencovej Panny Márie.
V piatok je sv. Jána XXIII., pápeža.

  1. Dnes o 15.00 hod. bude vo farskom kostole Korunka Božieho milosrdenstva. Po nej bude prednáška pátra Damiána Szulowského na tému Milosrdenstvo ako neopätovaná láska. Podrobnejší oznam je na výveske.
  2. Pozývame miništrantov na maxistretko na budúcu nedeľu o 15.00 hod. do Katolíckeho
    domu. Pozývame aj začínajúcich miništrantov. Bude vyhlásená nová miništrantská súťaž.
  3. Členovia Spolku sv. Vojtecha si môžu prevziať kalendár v sakristii farského kostola.