Oznamy na 26. nedeľu cez rok – 30. september 2018

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi.
V utorok je spomienka sv. anjelov strážcov.
Vo štvrtok je spomienka sv. Františka Assiského.
V piatok je bl. Alberta Marvelliho a tiež sv. Faustíny Kowalskej. Zároveň je prvý piatok, spovedáme ako obvykle.
V sobotu bude fatimský ruženec po rannej sv. omši, ktorá bude o 7.30 hod.

1. Sv. ruženec v mesiaci októbri sa budeme modliť pred večernou sv. omšou o 17.25 hod. Povzbudzujeme Vás k modlitbe sv. ruženca aj v rodinách.
2. Na sv. omše na november a december začneme zapisovať v pondelok po rannej a večernej sv. omši.