Oznamy na 26. nedeľu cez rok – 29. september 2019

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi.
V utorok je spomienka sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi.
V stredu je spomienka Svätých anjelov strážcov.
V piatok je spomienka sv. Františka Assiského zároveň je prvý piatok v mesiaci. O 17.00 hod. budú vo farskom kostole chvály.
V sobotu je prvá sobota v mesiaci, zároveň sv. Faustíny Kowalskej, panny.

  1. V októbri sa budeme modliť v kostole sv. ruženec pred večernou sv. omšou o 17.25 hod. Odporúča sa tiež modliť sa ruženec v rodinách.
  2. V sobotu bude pri novom kostole cyklokros. Záujemci nech sa prihlásia na našej stránke. Podrobnejší oznam je na výveske.
  3. Na budúcu nedeľu po Korunke bude v kostole prednáška pátra Damiána Szulowského
    na tému Milosrdenstvo ako neopätovaná láska. Podrobnejší oznam je na výveske.
  4. Na sv. omše na november a december začneme zapisovať v pondelok po večernej a v utorok po rannej sv. omši v sakristii.
  5. Členovia Spolku sv. Vojtecha si môžu prevziať kalendár dnes po každej sv. omši v sakristii farského kostola. Členský poplatok je 8 €.