Oznamy na 25. nedeľu cez rok – 23. september 2018

Liturgický kalendár:
V stredu je ľubovoľná spomienka sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov.
Vo štvrtok je spomienka sv. Vincenta de Paul, kňaza.
V sobotu je sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov.

1. Pozývame miništrantov na miništrantské maxistretko dnes (výnimočne) o 14.00 hod. do Katolíckeho domu.
2. V sobotu bude vo farskom kostole birmovka. Sv. omša začne o 10.30 hod. Birmovanci prídu v piatok o 16.00 hod. na sv. spoveď. Birmovní rodičia a rodičia môžu prísť tiež, ale ak sa dá, nech sa vyspovedajú skôr počas týždňa.
3. Členovia Spolku sv. Vojtecha si môžu prevziať kalendár a podielovú knihu dnes po všetkých sv. omšiach v sakristii farského kostola, prípadne aj cez týždeň po rannej sv. omši. Poplatok je 5 €.
4. Modlitby matiek budú mať modlitbové trojdnie v piatok a v sobotu v kaplnke Katolíckeho domu a v nedeľu vo farskom kostole. Podrobnejší oznam je na výveske.
5. Zbierka na nový kostol, ktorá sa konala minulú nedeľu vyniesla 2410 €. Pán Boh zaplať!