Oznamy na 24. nedeľu cez rok – 13. september 2020

Liturgický kalendár:
V pondelok je sviatok Povýšenie Svätého kríža.
V utorok je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Nie je to prikázaný sviatok, ale odporúča sa účasť na sv. omši. Sväté omše budú vo farskom kostole o 7.00, 9.00 a 18.00 hod., v kostole sv. Jána Bosca o 10.00 a 19.00 hod. Sv. omše sú v takých časoch, aby ste mohli sledovať aj prenos sv. omše zo Šaštína.
Vo štvrtok je sv. Róberta Belarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi.

  1. Dnes o 15.00 hod. je otvorenie oratória. V rámci otvorenia bude aj vyhodnotenie miništrantskej súťaže. Pozývame deti, mladých i rodičov. Tých, ktorí nepôjdu na otvorenie pozývame na krížovú cestu na Kalvárii, ktorá bude taktiež dnes o 15.00 hod.
  2. Sväté omše v Prejte budú od tohto piatka o 16.00 hod.
  3. Noví birmovanci sa môžu prihlasovať ešte tento týždeň od pondelka do stredy o 17.00 hod.
  4. Dnes je zbierka na Svätú zem.
  5. Dnes je prvé výročie smrti don Kosmála. Zajtra o 18.00 hod. bude v kostole za neho sv. omša.