Oznamy na 23. nedeľu cez rok – 9. september 2018

Liturgický kalendár:
V stredu je spomienka Najsvätejšieho mena Panny Márie.
Vo štvrtok je spomienka sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi.
V piatok je sviatok Povýšenie Svätého Kríža.
V sobotu je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska. Nie je to prikázaný sviatok, ale odporúča sa účasť na sv. omši. Sv. omše budú vo farskom kostole 6.30, 8.00, 18.00 hod., v Kostole sv. Jána Bosca o 8.00 hod., v Prejte o 8.45 hod.

1. Pozývame všetkých, najmä deti a rodičov, na slávnostné otvorenie oratória dnes o 15.30 hod. v Katolíckom dome. Komu ešte zostali púťové koláče, môže priniesť.
2. Na budúcu nedeľu bude na Kalvárii krížová cesta o 15.00 hod.
3. Mladí chlapci a dievčatá, ktorí sa chcú prihlásiť na birmovku, môžu tak urobiť ešte tento týždeň v utorok alebo v stredu o 16.00 hod. na fare (vek: od 1. ročníka SŠ).
Dospelí, ktorí by sa chceli prihlásiť na prípravu na krst, prvé sv. prijímanie alebo birmovku, nech sa hlásia na fare.
4. Chlapci, ktorí radi jazdia na horskom bicykli, v sobotu 22. septembra chystáme pri novom kostole preteky v cyklokrose.
5. Púť na hore Butkov bude v sobotu 15.9. popoludní. Podrobnejší oznam je na nástenke.
Autobus príde o 13.45 hod.
6. Vyšlo nové obnovené vydanie knihy Dubnická kniha zázrakov. Knihu si môžete zakúpiť
v našej predajni. Taktiež si môžete zakúpiť ďalšie upomienkové predmety z nášho pútnického miesta.
7. Na stolíku si môžete zakúpiť nové číslo časopisu Diecéza, kalendáre, farské zvesti.
Tiež sme pripravili letáky o pútnickom mieste Dubnica nad Váhom, ktoré si môžete zobrať zadarmo.
8. Deťom po prvom sv. prijímaní ponúkame „Sviatočný zošit“. Môžu si ho vyzdvihnúť v sakristii.
9. Na budúcu nedeľu bude zbierka na nový kostol.
10. Ďakujeme všetkým, ktorí pripravovali tohoročnú púť. Tým, čo upratovali kostol a okolie, aranžérkam, hudobníkom, chrámovému zboru, kostolníkom, lektorom, miništrantom, technikom, skautom, mladým chlapcom a dievčatám v krojoch, taktiež folklórnym súborom Mladosť a Prvosienka za zapožičanie krojov. A všetkým Vám, ktorí ste si prišli uctiť našu nebeskú Matku.