Oznamy na 23. nedeľu cez rok – 8. september 2019

Liturgický kalendár:
Vo štvrtok je spomienka Najsvätejšieho mena Panny Márie.
V piatok je spomienka sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi.
V sobotu je sviatok Povýšenie Svätého Kríža.
Na budúcu nedeľu pripadá slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.

  1. Pozývame všetkých, najmä deti a rodičov, na slávnostné otvorenie oratória dnes o 15.30 hod. v Katolíckom dome. Budú predstavené stretká a krúžky, ktoré začnú už tento týždeň. V piatok bude stretnutie všetkých deviatakov a animátorov o 19.15 hod. v Katolíckom dome.
  2. V stredu bude vo farskom kostole štafetová adorácia rodín od rannej sv. omše až do večernej. Podrobnejší oznam je na výveske.
  3. Vo štvrtok bude v našej farnosti rekolekcia kňazov ilavského dekanátu. Pozývame vás na sv. omšu, ktorá bude vo farskom kostole o 9.30 hod.
  4. Na budúcu nedeľu bude na Kalvárii krížová cesta o 15.00 hod.
  5. Noví birmovanci, ktorí sa chcú pripraviť na birmovku, môžu sa prihlásiť ešte tento týždeň v utorok alebo v stredu od 16.00 do 17.00 hod. na fare (vek: od 1. ročníka SŠ). Dospelí, ktorí by sa chceli prihlásiť na prípravu na krst, prvé sv. prijímanie alebo birmovku, nech sa hlásia na fare.
  6. Deťom po prvom sv. prijímaní ponúkame „Sviatočný zošit“. Môžu si ho vyzdvihnúť v sakristii.
  7. Povzbudzujeme vás k účasti na „Pochode za život“, ktorý bude 22. septembra v Bratislave. Chceme objednať aj autobus. Odchod autobusu by bol od Katolíckeho domu v nedeľu ráno o 7.00 hod. Plánovaný príchod o 18.00 hod. Cena za cestu 10 €. Prihlásiť sa môžete v predajni Kasoče (prosíme, čím skôr, najneskôr do budúcej nedele). Podrobnejšie informácie nájdete na výveske ako aj na našej stránke.
  8. Ďakujeme všetkým, ktorí pripravovali tohoročnú púť. Tým, čo upratovali kostol a okolie, aranžérkam, hudobníkom, chrámovému zboru, kostolníkom, lektorom, miništrantom, technikom, skautom, mladým chlapcom a dievčatám v krojoch, taktiež folklórnemu súboru Mladosť za zapožičanie krojov. A všetkým Vám, ktorí ste si prišli uctiť našu nebeskú Matku.