Oznamy na 22. nedeľu cez rok – 30. august 2020

Liturgický kalendár:
Vo štvrtok je spomienka sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi.
V piatok je prvý piatok v mesiaci, sobota je tiež prvá v mesiaci.

  1. Dnes je v našom farskom kostole výročná poklona. Sviatosť oltárna bude vyložená po sv. omši o 11.00 hod. do večernej sv. omše.
  2. Zajtra je výročie smrti don Čakánka (35 rokov). O 18.00 hod. bude za neho sv. omša.
  3. V tomto týždni budeme mať vo farnosti mariánsku púť. V sobotu bude ranná sv. omša o 6.30 hod. Fatimský ruženec bude o 17.00 hod. O 18.00 hod. bude slávnostná sv. omša na nádvorí kostola. Hlavným celebrantom bude Mons. Jozef Šelinga, riaditeľ katechetického úradu. Po večernej sv. omši bude procesia k Mariánskemu stĺpu. Môžete si priniesť sviece. Upozorňujeme na opatrenia v súvislosti s Covidom-19. Rúška budú potrebné aj vonku pri sv. omši aj počas procesie. Program púte je na nástenke aj vo Farských zvestiach. V súvislosti s púťou budú zmenené aj sv. omše.
    Sv. omša v piatok v kostole sv. Jána Bosca ani v Prejte nebude. Taktiež nebude sv. omša v kostole sv. Jána Bosca v nedeľu o 10.00 hod. Vo farskom kostole nebude sv. omša o 9.00 hod. ani o 11.00 hod. Namiesto nich bude jedna sv. omša na nádvorí kostola o 10.00 hod.
  4. Otvorenie nového školského roka bude mať cirkevná škola v stredu o 9.00 hod. v kostole sv. Jakuba.
  5. Brigáda na upratovanie farského kostola bude v stredu dopoludnia od 9.30 hod.
  6. Otvorenie saleziánskeho oratória bude v nedeľu 6. septembra o 15.00 hod.
  7. Nácvik miništrantov na púť bude vo štvrtok o 17.00 hod. pred kostolom.
  8. Noví birmovanci sa môžu prihlasovať na birmovku od pondelka do štvrtka o 17.00 hod.