Oznamy na 22. nedeľu cez rok – 2. september 2018

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi.
V piatok je spomienka sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongráca, kňazov, (košických) mučeníkov.
Zároveň je prvý piatok v mesiaci. V piatok spovedáme iba vo farskom kostole od 17.00 hod.
V sobotu je sviatok Narodenie Panny Márie.

1. V tomto týždni máme vo farnosti púť. Program všetkých slávení je vo Farských zvestiach (kto ešte nemá, môže si zakúpiť) ako aj na výveske.
V piatok nebude sv. omša ani v kostole sv. Jána Bosca ani v Prejte.
V sobotu bude po večernej sv. omši slávnostná procesia k mariánskemu stĺpu. Prosíme, aby ste si priniesli sviečky.
V nedeľu nebude sv. omša v kostole sv. Jána Bosca o 10.00 hod. a vo farskom kostole bude namiesto sv. omší o 9.00 a 11.00 hod. jedna sv. omša na nádvorí kostola o 10.00 hod.
2. Prosíme brigádnikov o pomoc pri upratovaní kostola v stredu od 9.00 do 12.00 hod.
3. Prihlasovanie na birmovku: Chlapci a dievčatá, ktorí sa chcú pripravovať v nastávajúcom školskom roku na birmovku, sa môžu prísť zapísať v utorok alebo v stredu o 16.00 hod. na faru. Pripomíname, že „starí“ birmovanci budú mať tento týždeň stretnutia v čase, ako mali minulý školský rok.
4. Dnes o 15.00 hod. bude v kostole Korunka Božieho milosrdenstva.
5. Zajtra bude otvorenie školského roka pre Cirkevnú školu o 9.00 hod. vo farskom kostole.
6. Súkromné centrum, voľného času Laura pozýva vo štvrtok 6.9. o 16.00 hod. všetky
deti a rodičov na zápis na krúžky a stretká v novom školskom roku 2018/19. Zápis bude spojený s ponukou hier a súťaží pre deti. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v Laure (Pod kaštieľom), v kostole alebo stiahnuť z našej stránky.
7. Pozývame všetky deti, rodičov a mladých na otvorenie oratória pri Katolíckom dome
na budúcu nedeľu 9. septembra o 15.30 hod.
8. Deťom po prvom sv. prijímaní ponúkame „Sviatočný zošit“. Môžu si ho vyzdvihnúť
v sakristii. Na náklady môžu prispieť sumou 1 € do zvončeka.