Oznamy na 20. nedeľu cez rok – 19. august 2018

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi.
V utorok je spomienka sv. Pia X., pápeža.
V stredu je spomienka Panny Márie Kráľovnej.
Vo štvrtok ľubovoľná spomienka sv. Ruženy Limskej, panny.
V piatok je sviatok sv. Bartolomeja, apoštola.
V sobotu je ľubovoľná spomienka sv. Jozefa Kalasanského, kňaza a tiež bl. Márie Tronkatti, rehoľníčky.

1. Na budúcu nedeľu bude vo farnosti výročná poklona. Sviatosť Oltárna bude vyložená vo farskom kostole po sv. omši o 11.00 hod. do večernej sv. omše.
2. V Prejte bude na budúcu nedeľu hodová sv. omša o 10.30 hod.
3. Prišli Farské zvesti, cena je 50 centov.