Oznamy na 2. Veľkonočnú nedeľu – 8. apríl 2018

Dnešnou 2. Veľkonočnou nedeľou končí veľkonočná oktáva.
Pokračuje veľkonočné obdobie. Dnešná nedeľa je nedeľa Božieho milosrdenstva. Osobitné milosti môže dnes získať ten, kto prijme eucharistiu a uctí si obraz Božieho milosrdenstva pripojením nábožného vzdychu vzývajúceho Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba). Dnes o 15.00 hod. bude vo farskom kostole slávnostná korunka Božieho milosrdenstva.
Liturgický kalendár:
V pondelok sa slávi preložená slávnosť (z 25.3.) Zvestovanie Pána.
V stredu je spomienka sv. Stanislava, biskupa a mučeníka.

1. Zápis žiakov do 1. ročníka Základnej školy sv. Dominika Savia sa uskutoční v tomto týždni 12. – 13. apríla od 15.00 do 17.00 hod. v priestoroch školy.
2. Stretnutie rodín v rámci prípravy na svetové Stretnutie rodín v Dubline bude na budúci týždeň 15. apríla o 15.30 hod. v Katolíckom dome. Pozývame aj nové rodiny.
3. Zbierky, ktoré sa konali tento a minulý mesiac majú tieto výnosy:
Zbierka na nový kostol (25.3.) 3 580 €.
Tehlička na Keňu a Južný Sudán (priebežne cez pôst) 3 025 €.
Boží hrob – zbierka na Svätú zem (pokladnička pri Božom hrobe) 1 390 €.
Veľkonočná ofera 2 910 €.
Za všetky milodary úprimné Pán Boh zaplať!