Oznamy na 2. Veľkonočnú nedeľu – 28. apríl 2019

Liturgický kalendár:
V pondelok je sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy.
V stredu je sv. Jozefa, robotníka.
Vo štvrtok je spomienka sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi.
V piatok je sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov. Zároveň je prvý piatok v mesiaci.
Prvopiatkové chvály budú vo farskom kostole o 17.00 hod.
V sobotu je sv. Floriána a zároveň prvá sobota v mesiaci. Sv. omša ráno bude o 7.30 hod., po nej bude fatimský ruženec.

 1. Dnes o 15.00 hod. bude vo farskom kostole Korunka Božieho milosrdenstva. A taktiež aj na budúcu nedeľu. Po korunke na budúcu nedeľu bude mať prednášku prof. Vladimír Krčméry.
 2. Pozývame všetkých mužov nad 18 rokov na Deň mužov do farskej záhrady. Podrobnejší oznam je na výveske.
 3. Na budúci víkend bude púť k Gianne Molovej v Rajeckých Tepliciach.
 4. ZŠ a MŠ sv. Dominika Savia oznamuje, že zápis detí do MŠ trvá do 15. mája. Materská škola poskytuje kvalitnú výchovu a výbornú starostlivosť o rozvoj dieťaťa. Viac informácii na www.zsds.sk
 5. Výnosy zbierok v pôste: Zbierka Boží hrob 1116 €, zbierka Tehlička 2955 €. Na
  prenasledovaných kresťanov sme odviedli 800 €. Na veľkonočnú oferu ste venovali
  3150 €. Pán Boh zaplať za všetky milodary!
  Farnosť Pavlovce nad Uhom ďakuje za záujem o veľkonočných baránkov, ktorými ste
  podporili toto pútnické miesto.