Oznamy na 2. adventnú nedeľu – 9. december 2018

Liturgický kalendár:
V stredu je Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej.
Vo štvrtok je spomienka sv. Lucie, panny a mučenice.
V piatok je spomienka sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi.

1. Chorých navštívime a vyslúžime im sviatosti v utorok 11. decembra dopoludnia. Alebo si dohodneme iný termín telefonicky.
2. Spoločná spoveď v našej farnosti bude o dva týždne (22. decembra).
3. Pozývame deti zapojiť sa do koledníckej akcie.
4. Ešte máme Sviatočný zošit pre deti na ďalšie obdobie. Môžete si ho vyzdvihnúť v sakristii.
5. Tiež si môžete zakúpiť Farské zvesti Advent-Vianoce. Cena je 50 centov. Nájdete v nich, okrem iného, aj program slávení na Vianoce.
6. Žiaci a učitelia ZŠ a MŠ sv. Dominika Savia pozývajú na Vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia dnes od 7.30 do 13.30 hod. v priestoroch Katolíckeho domu. (Aj pred novým kostolom.)
7. Zbierka na Charitu, ktorá sa konala minulý týždeň vyniesla 1270 €. Pán Boh zaplať!