Oznamy na 2. adventnú nedeľu – 8. december 2019

Liturgický kalendár:
Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, ktorá pripadá na dnešný dátum, sa podľa Všeobecných smerníc o liturgickom roku, prekladá na zajtra, t.j. pondelok 9. decembra. Takto preložená slávnosť nezaväzuje vo svedomí k účasti na sv. omši, je však dobré, ak sa zúčastníme. Sv. omše budú iba vo farskom kostole ráno o 6.30 hod. a večer o 18.00 hod.
V stredu 10. decembra je novozavedená ľubovoľná spomienka Panny Márie z Loreta.
Z tejto príležitosti je vyhlásený aj jubilejný Loretský rok, ktorý začína zajtra 8. decembra a končí 10. decembra 2020.
Vo štvrtok je ľubovoľná spomienka Panny Márie Guadalupskej.
V piatok je spomienka sv. Lucie, panny a mučenice.
V sobotu je spomienka sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi.

  1. Cirkevná škola pozýva na Vianočné trhy dnes od 7.30 do 12.30 hod. v Katolíckom dome.
  2. Pozývame deti na stretnutie s Mikulášom dnes o 16.00 hod. v Katolíckom dome.
  3. Pozývame deti zapojiť sa do koledníckej akcie . Prvé stretnutie bude dnes o 14.00 hod. v Katolíckom dome. Zároveň sa môžete zapísať na koledovanie do zoznamu, ktorý je na stolíku pod chórusom.
  4. Ponúkame deťom Sviatočný zošit, v ktorom je Božie slovo, obrázok na vyfarbovanie a zaujímavé úlohy. Zošit si môžete vyzdvihnúť v sakristii. Cena je 1 €.
  5. Chorých a nevládnych navštívime a vyslúžime im sviatosti v utorok 17. decembra dopoludnia. Prosíme, aby ste ich nahlásili v sakristii.
  6. Zbierka na Charitu, ktorá sa konala minulú nedeľu vyniesla 1210 €. Pán Boh zaplať!
  7. Mladí chystajú program pre Detský domov Klobušice. Kto by chcel materiálne podporiť tento domov, môže priniesť športové potreby, uteráky a školské potreby do Katolíckeho domu tento týždeň popoludní. (Iba spomenuté veci, nič iné!)
  8. Prišli Farské zvesti, cena je 50 centov.