Oznamy na 19. nedeľu cez rok – 11. august 2019

Liturgický kalendár:
V pondelok je sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky.
V utorok sv. Ponciána pápeža a Hypolita kňaza, mučeníkov.
V stredu je spomienka sv. Maximiliána Kolbeho, kňaza a mučeníka.
Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovzatie Panny Márie. Sv. omše vo farskom kostole budú o 6.30, 8.00, 18.00 hod. V kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. a v Prejte o 17.45 hod.

  1. Na budúcu nedeľu budeme v kostole sv. Jána Bosca sláviť výročie posvätenia chrámu. Z tejto príležitosti bude v sobotu od 9.00 do 12.00 hod. aj brigáda. Budú sa umývať okná, trhať burina v dlažbe okolo kostola.