Oznamy na 18. nedeľu cez rok – 5. august 2018

Liturgický kalendár:
V pondelok je sviatok Premenenie Pána.
V stredu je spomienka sv. Dominika, kňaza.
Vo štvrtok je sviatok sv. Terézie Benedikty od kríža (Edity Steinovej) panny  a mučenice, patrónky Európy.
V piatok je sviatok sv. Vavrinca, diakona a mučeníka.
V sobotu je spomienka sv. Kláry, panny.

1. Dnes o 15.00 hod. bude v kostole Korunka Božieho milosrdenstva.
2. Ofera z príležitosti sv. Jakuba vyniesla 855 €. Pán Boh zaplať!
3. Prišlo nové číslo Diecézy, cena je 50 centov