Oznamy na 18. nedeľu cez rok – 4. august 2019

Liturgický kalendár:
V pondelok je Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme.
V utorok je sviatok Premenenie Pána.
Vo štvrtok je spomienka sv. Dominika, kňaza.
V piatok je sviatok sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, spolupatrónky Európy.
V sobotu je sviatok sv. Vavrinca, diakona a mučeníka.

  1. Dnes o 15.00 hod. bude v kostole Korunka Božieho milosrdenstva.
  2. V stredu a štvrtok bude u sestier saleziánok duchovná obnova pre ženy. Prednášky bude mať don Červeň. Podrobnejší oznam je na výveske.
  3. Minulotýždňová ofera vyniesla 870 €. Pán Boh zaplať!
  4. Tí, ktorí sa zapojili do pôstnej diecéznej reflexie, ktorú animoval otec biskup a objednali si darček so súhlasom doručenia na faru, môžu si ho vyzdvihnúť v sakristii farského kostola.