Oznamy na 18. nedeľu cez rok – 2. august 2020

Liturgický kalendár:
V utorok je spomienka sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza.
V stredu je výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme.
Vo štvrtok je sviatok Premenenie Pána.
V piatok je sv Sixta II., pápeža. Zároveň je prvý piatok v mesiaci.
V sobotu je spomienka sv. Dominika, kňaza.

  1. Dnes možno za obvyklých podmienok získať tzv. Porciunkulové odpustky.
  2. Dnes o 15.00 hod. bude Korunka Božieho milosrdenstva
  3. Na oferu ste minulý týždeň venovali 1270 €. Pán Boh zaplať!