Oznamy na 17. nedeľu cez rok – 29. júl 2018

Liturgický kalendár:
V pondelok je ľubovoľná spomienka bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice.
V utorok je spomienka sv. Ignáca z Loyoly, kňaza.
V stredu je spomienka sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi.
Vo štvrtok je bl. Augistína Czartoryskeho, kňaza. Zároveň možno získať tzv. „Porciunkulové“ odpustky.
V piatok je prvý piatok v mesiaci.
V sobotu je spomienka sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza. Fatimský ruženec bude po rannej sv. omši, ktorá začne 7.30 hod.

1. Dnes o 16.00 hod. pozývame do Katolíckeho domu tých, ktorí pomáhajú rôznymi službami v o farskom kostole sv. Jakuba. Hlavne všetky skupiny tých, čo upratujú kostol, ďalej aranžérky, kostolníkov, organistov a lektorov.
2. Zbierka na nový kostol vyniesla 3 290 €. Pán Boh zaplať!
3. Na sv. omše na september a október začneme zapisovať v stredu po rannej aj večernej sv. omši.