Oznamy na 14. nedeľu cez rok – 7. júl 2019

Liturgický kalendár:
Vo štvrtok je sviatok sv. Benedikta, opáta, patróna Európy.

  1. Dnes o 15.00 hod. bude v kostole Korunka Božieho milosrdenstva.
  2. Od 1. júla prišiel do našej komunity nový spolubrat – kňaz, don Cyril Gajdoš. Prajeme mu Božie požehnanie a sprevádzajme ho modlitbami.