Oznamy na 13. nedeľu cez rok – 28. jún 2020

Liturgický kalendár:
V pondelok je slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov. Je to prikázaný sviatok. Sv. omše budú vo farskom kostole 6.30, 8.00 (pre cirkevnú školu s poďakovaním na ukončenie šk. roka) a o 18.00 hod. V kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. a v Prejte o 17.45 hod.
V utorok je ľubovoľná spomienka Prvých svätých mučeníkov v Ríme.
Vo štvrtok je sviatok Návšteva Panny Márie.
V piatok je sviatok sv. Tomáša, apoštola. Zároveň je prvý piatok v mesiaci.
V sobotu je sv. Alžbety Portugalskej. Zároveň je prvá sobota v mesiaci. Po sv. omši bude fatimský ruženec, preto sv. omša bude o hodinu neskôr, teda o 7.30 hod.
Na budúcu nedeľu pripadá slávnosť sv. Cyrila a Metoda.

  1. Na budúcu nedeľu po sv. omši, ktorá je o 9.00 hod. bude pred Katolíckym domom odhalenie busty Jána Baltazára Magina, významnej osobnosti slovenského národa, katolíckeho kňaza, ktorý pôsobil v Dubnici, autora slávnej Apológie.
  2. Od 1. júla do konca prázdnin nebudú v kostole sv. Jána Bosca sv. omše v utorok o 19.00 hod. (úmysly, ktoré boli zapísané sme presunuli na piatok)
  3. Počas prázdnin bude v našej farnosti vypomáhať spolubrat diakon Jozef Peržeľ.
  4. Dnes po sv. omšiach je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.