Oznamy na 12. nedeľu cez rok – 21. jún 2020

Liturgický kalendár:
V pondelok je sv. Jána Fišera, biskupa a Tomáša Mórusa, mučeníkov.
V utorok je sv. Jozefa Cafassa, kňaza.
V stredu je slávnosť Narodenie sv. Jána Krstiteľa.
Na budúcu nedeľu budeme sláviť výročie posviacky farského kostola (24. jún 1789).

  1. V tomto týždni bol odvolaný dišpenz biskupov Slovenska ohľadne účasti na sv. omšiach v nedeľu a prikázaný sviatok. To znamená, že povinnosť účasti na sv. omši je znovu platná. Pripomíname tiež, že v kostole sú povinné rúška. Sväté prijímanie sa dáva na ruku, kto nemôže prijať na ruku, môže prijímať do úst ku koncu prijímania.
  2. Z príležitosti 150. výročia založenia Združenia exallievov don Bosca (saleziánski odchovanci) pozývame na sv. omšu v stredu o 18.00 hod. do farského kostola.
  3. Modlitby matiek pozývajú na modlitbové trojdnie. Podrobnejší oznam je na výveske.