Oznamy na 1. pôstnu nedeľu – 10. marec 2019

Liturgický kalendár:
V tomto týždni nie sú žiadne spomienky.

 1. V pôstnom období býva krížová cesta v nedeľu o 15.00 hod. na Kalvárii a v piatok o 17.15 hod. vo farskom kostole. V novom kostole bude tento piatok o 18.15 hod. krížová cesta s deťmi.
 2. Počas pôstu bude prebiehať tradičná zbierka Tehlička pre misie. V tomto roku sa zbiera na podporu chudobných rodín v Kérale v Indii. Podrobnejšie informácie ako aj
  možnosti animácie zbierky v rodine, nájdete v obálke pri bočnom oltári.
 3. Prišlo nové číslo Sviatočného zošita pre deti. Môžete si ho vyzdvihnúť v sakristii. Cena je 1 €.
 4. Biskupská vizitácia: 20. marca príde do našej farnosti na kánonickú vizitáciu otec
  biskup Mons. Tomáš Galis. Vo farnosti sa zdrží celý deň. Večer bude sláviť sv. omšu
  o 18.00 hod vo farskom kostole. Po nej bude v kostole možnosť diskusie. Je to jedna
  z možností, ako sa stretnúť s biskupom, vyjadriť svoje postrehy alebo otázky. Pozývame Vás k hojnej účasti.
 5. Pri východe z kostola sa rozdávajú letáky, ktoré boli spomenuté v pastierskom liste.
  Kto chce, môže odpovedať na otázky, najlepšie elektronicky. Môže si pri tom zvoliť
  darček, ktorý mu bude poslaný.