Oznamy na 1. adventnú nedeľu – 2. december 2018

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Františka Xaverského, kňaza.
V utorok sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi.
Vo štvrtok sv. Mikuláša, biskupa.
V piatok sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi. Zároveň je prvý piatok v mesiaci.
V sobotu je slávnosť Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. Sväté omše budú vo farskom kostole o 7.00 a 9.00 hod., v kostole sv. Jána Bosca o 10.00 hod., v Prejte bude v piatok večer s platnosťou na sviatok o 16.30 hod. Pripomíname, že večerná sv. omša v sobotu bude už z 2. adventnej nedele.

1. Dnes o 15.00 hod. bude vo farskom kostole Korunka.
2. Pozývame deti zapojiť sa do koledníckej akcie Dobrá novina. Prvé stretnutie bude v Katolíckom dome dnes o 14.00 hod.
3. Chorých navštívime a vyslúžime im sviatosti v utorok 11. decembra dopoludnia. Prosíme, aby ste nám ich nahlásili v sakristii.
4. Na sv. omše na január a február začneme zapisovať v pondelok 3. decembra po rannej a večernej sv. omši.
5. Sviatočný zošit pre deti na ďalšie obdobie si môžete vyzdvihnúť v sakristii.
6. Prišli tiež farské zvesti Advent-Vianoce. Cena je 50 centov. Tiež časopis Diecéza.
7. Žiaci a učitelia ZŠ a MŠ sv. Dominika Savia pozývajú rodičov, priateľov školy a širokú verejnosť na Vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia počas 2. adventnej nedele 9.12. v čase od 7.30 do 13.30 hod. v priestoroch Katolíckeho domu.
8. Pozývame všetkých priateľov našej školy sv. Dominka Savia na tradičný ples, ktorý sa bude konať 2.2.2019 v priestoroch reštaurácie LAVANTE. Vstupenky za akciovú cenu 25€ si môžete zakúpiť do konca kalendárneho roka na sekretariáte školy alebo v predajni Kasoče. Kto chce prispieť do tomboly, môže tak urobiť na sekretariáte školy.