Oznam ZSDS – zápis do 1. ročníka a prípravného ročníka

Milí rodičia,

oznamujeme Vám, že zápis do 1. ročníka a prípravného ročníka pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční od 1.4. – 13.4.2021:

  1. Elektronicky – elektronická prihláška (1.4.2021 – 13.4.2021)
  2. Osobný zápis v škole – stretnutie sa uskutoční hneď ako to pandemická situácia dovolí. O stretnutí Vás budeme vopred informovať.

Podrobné informácii k zápisu do školy, odklade povinnej školskej dochádzky a čo škola ponúka pre svojich žiakov nájdete na webovej stránke školy: www.zsds.sk – horné menu Zápis do 1.ročníka.

Ďakujeme za prejavený záujem o zápis Vášho dieťaťa do našej školy.