Ocenenie pre dona Kosmála

Ústav pamäti národa dnes v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja udelil Pamätnú medailu Ústavu pamäti národa bývalým politickým väzňom a účastníkom protikomunistického odboja. Medzi ocenenými bol aj náš spolubrat Jozef Kosmál, sdb, ktorý pre svoje presvedčenie strávil niekoľko rokov v povestných Pomocných technických práporoch, tzv. PTP.Ocenenia slávnostne odovzdávali páni Ján Pálfy, podpredseda Správnej rady ÚPN a Marek Briestenský, poverený riadením Úradu TSK.  Na slávnosti boli prítomní nielen príbuzní a priatelia oceňovaných, ale aj viacero študentov, ktorí využili zaujímavú možnosť naživo stretnúť hrdinov, ktorí si veľa vytrpeli od komunistického režimu. Don Kosmál, blahoželáme!