Nocovačka stretka Newiem

Prvé stretko ôsmačiek Newiem začalo školský rok svojou nocovačkou. Aby sa preverila ich kondička po lete, hneď na začiatku si prešli aj s animátorkami a plnou spacákovou výbavou niekoľkokilometrovú, priebežne sa upravujúcu trasu Dubnica nad Váhom, nový kostol – Kolačín, lúky a háje – Nová Dubnica, saleziánske stredisko.

Názory na takúto formu transportu boli rôzne – od častých prestávok a oddychov a výrokov typu: „poďme sa odfotiť“, „aký krásny výhľad“, „aha, kameňolom“ až po výkriky zdesenia a prekvapenia: „je tu blato“ alebo „a čo som ja nejaká turistka??“, ľútosti: „poďme naspäť domov“ či návrhy na zmenu trasy: „ja hore už nejdem“. Betka ale napr. zhodnotila túto cestu aj ako „osemkilometrovú prechádzku“. A po krátkej kofolovej zastávke sa všetci dostali na miesto činu. Práve tu strávili krásny čas dňa i noci, na mieste, kde kedysi vyrastala ich nová stretko-sestra saleziánka Ela.

Keďže v piatok bol sviatok Sedembolestnej Panny Márie, tak po vybalení a prvotnom spoznaní časti rozsiahlych priestorov strediska indoor i outdoor, sa išlo na večernú svätú omšu, kde odvážne a ukážkovo prečítala druhé čítanie Sima. Pokračovalo sa v exkurzii pod kostolom i v stredisku, večerou z vlastných zásob a hrami.

Významný cieľ nocovačky – naučiť sa hrať Bang! sa podarilo úspešne naplniť .

Okrem toho sa veeľa tancovalo (v tme na pódiu), hral sa pingpong a v piatkovej nočnej tme sa zase výborne hrali „trochu strašidelnejšie hry“ a schovávačky.

Milým a chutným nočným prekvapením bol aj príchod narodeninovej torty s blahoželaním miestnych bratov a animátoriek. Nechýbala ani spoločná večerná a ranná modlitba a stolovania…a samozrejme veeeľa rozprávania i plánovanie stretka na ďalší rok. Dievčatá boli ochotné aj do upratovania a animátorky Betka a Mária sa zase podujali zabezpečiť stravu pre hladné žalúdky sobotňajšími nákupmi.

Oceňovali sme i trpezlivosť miestnych saleziánov s množstvom a intenzitou hluku, ktorý sme produkovali. Veľkým povzbudením bol pre nás svojou prítomnosťou, záujmom i sprevádzaním don Jozef Ragula počas celej nocovačky, za čo mu úprimne ďakujeme!

(sr. Elena Holá, FMA)