Nedeľa

Pripomínam, že v nedeľu 15.3. okrem Božieho slova 👌, ktoré nájdete na (https://lc.kbs.sk/?den=20200315) bude farský kostol sv. Jakuba otvorený na osobnú modlitbu od 9:00 do 12:00 🙏 V naliehavých prípadoch bude vtedy možné vonku pred kostolom prijať aj sviatosť zmierenia.

Každý večer sa spoločne spájame pri modlitbe sv. ruženca o 20.00 a v nedeľu začína sa aj deviatnik, ktorý vyhlásil náš hlavný predstavený, don Angel Artime (http://saleziani.sk/spravy/8-svet/3057-mimoriadny-deviatnik-k-pomocnici-za-odvratenie-nakazy)