Mladí zatiahli na hlbinu

Mladí z dubnického saleziánskeho strediska sa zastavili v zhone letných prázdnin a duchovne načerpali. Pod vedením Peťa Maguru SDB a Danky Oremovej FMA na chate v Slávnickom Podhorí sa od 30. júla do 2. augusta uskutočnili duchovné cvičenia.

Ticho, zastaviť sa, načerpať… Slová, ktoré v dnešnej dobe pomaly strácajú svoj význam. Ale pokiaľ im dovolíme zanechať stopu v našom bytí, privádzajú nás k stretnutiu sa s Bohom a v neposlednom rade aj so sebou samým.

Šesť mladých animátorov dovolilo, aby sa tieto slová stali realitou počas duchovných cvičení. Mali možnosť meditovať nad podobenstvom o márnotratnom synovi a konfrontovať ho s vlastným životom. Zhodnotiť uplynulý rok, zatiahnuť na hlbinu a otvoriť svoje srdce Bohu, aby ho uzdravil.

Vychutnali si ticho a čaro našej prírody, zanechali starého človeka a obliekli sa do nového. Každé ráno nahliadli do života niektorých mladých svätých a spoločne ako jedna veľká rodina, každý deň slávili svätú omšu. Nechýbalo ani spoločné večerné zdieľanie a ukončenie dňa adoráciou pred Ježišom prítomného v Eucharistii.

Vďaka tomu všetkému, môžu znovu začať žiť naplno radostné kresťanstvo.