Mladí hľadali pravé Vianoce…

Vianoce sú  po Veľkej noci druhým najväčším sviatkom v roku. Na tento deň sa kresťania pripravujú počas štyroch adventných týždňov. V tichu a pokoji sa snažia uvedomiť si, čo skutočne Vianoce znamenajú a kto prichádza vtedy na túto zem. Ako prostriedok na to používajú sväté písmo, ktoré sa v tomto čase orientuje okolo očakávania Pánovho príchodu.

S Božím slovom sa rovnako stretli aj mladí v Kaťáku  na predvianočnej duchovnej obnove v posledný adventný piatok tohto roku. Možnosť načerpať z Božieho milosrdenstva využilo približne 20 mladých. Začiatok patril skladbe od  Simy Martausovej – Čaro obyčajných vecí. Nasledovali prednášky o silných momentoch alebo aj „stopách“ v ľudskom živote, a taktiež bola spomenutá  jednoduchosť srdca človeka chudobného v duchu. Medzitým bol čas ticha a zamyslenia sa. Zúčastnení mohli taktiež využiť sviatosť zmierenia. Celé sa to zakončilo adoráciou, a po nej sa ešte záujemcovia mohli potešiť nejakými spoločenskými hrami. Bohu vďaka za tento požehnaný čas.

Marek Hudec