Liturgická slávnosť dona Bosca (fotky)

V predvečer slávnosti dona Bosca sa celá saleziánska rodina – saleziáni, saleziánky, spolupracovíci, exallievi a exallieve, ADMA a VDB – i všetci priatelia tohto svätca mladých už tradične stretli v Kostole sv. Jána Bosca, aby spoločne oslávili svojho patróna. Slávnostný kazateľ, chlapčenský zbor i malé pohostenie na záver vytvorili rodinnú atmosféru turínskeho Valdocca. Vo farskom kostole pokračovala slávnosť na druhý deň – 31.1. – kedy sa don Bosco narodil pre nebo.