Letný pobytový tábor – prihláška

Prihlášku na tábor si môžte stiahnuť na tomto odkaze

Svoje dieťa môžte prihlásiť aj cez on-line cez formulár na tomto odkaze. V tomto prípade však tiež budete potrebovať pri nástupe na tábor doniesť prehlásenia (Čestné prehlásenie, Lekárske potvrdenie a Informovaný súhlas rodiča ) ktoré sú súčasťou Prihlášky na tábor.