Saleziáni

Saleziáni dona Bosca
Námestie sv. Jakuba 2
018 41 Dubnica nad Váhom

Direktor:
Pavol Piatrov SDB
+421 904 575 747
piatrov@gmail.com

Farnosť

Farnosť Dubnica nad Váhom
Námestie sv. Jakuba 2
018 41 Dubnica nad Váhom

Farár:
Marián Bielik SDB
+421 904 890 582
042/4441560
faradubnica@gmail.com

Domka

Združenie saleziánskej mládeže – stredisko Dubnica nad Váhom
Námestie sv. Jakuba 2
018 41 Dubnica nad Váhom

Štatutár:
Peter Magura SDB
+421 911 590 998
magurasdb@gmail.com

Saleziánky

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Pod kaštieľom 639/30
018 41 Dubnica nad Váhom

Direktorka:
Edita Štefkovičová FMA
+421 911 611 146
editafma@gmail.com

www.salezianky.sk

SCVČ Laura

Súkromné centrum voľného času Laura
Pod kaštieľom 639/30
018 41 Dubnica nad Váhom

Riaditeľka:
Daniela Oremová FMA
+421 904 335 370
daniela.oremova@gmail.com

scvcdubnica.blog.cz

Laura

Laura – združenie mladých
Pod kaštieľom 639/30
018 41 Dubnica nad Váhom

Štatutárka:
Elena Holá FMA
0421 918 164 347
laura.dubnica@gmail.com

www.laura-mladez.sk