Kongregácia pre zasvätený život má nových členov

Kongregácia pre zasvätený život má 23 nových členov. Jednou z nich je aj generálna predstavená sestier saleziánok – matka Yvonne Reungoat, FMA.

Rím, 10. júla  2019

Drahá provinciálna predstavená a sestry, 

s radosťou Vám komunikujem jednu rodinnú správu, o ktorej ste sa už možno dozvedeli z denníkov alebo zo stránky Vatikánu: dňa 8. júla tohto roka našu Matku pápež František menoval za členku Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života!  

Spolu s ňou menoval za členky aj päť generálnych predstavených ženských rehoľných kongregácií a tiež Oľgu Krížovú, hlavnú zodpovednú Sekulárneho inštitútu Dobrovoľníčok dona Bosca (VDB).

Doteraz boli členkami tohto vatikánskeho dikastéria okrem kardinálov a biskupov iba hlavní predstavení mužských kongregácií. 

Ďakujme Sv. Otcovi za tento prejav dôvery voči našej Matke a nášmu Inštitútu a zintenzívnime modlitbu za ňu a za poslanie, ktoré je jej zverené pre službu Cirkvi a osobitným spôsobom zasvätenému životu. 

Srdečne Vás pozdravujem a prajem Vám peknú prípravu na sviatok 5. augusta, ktorý nás nájde všetky spojené spevom Magnificatu za dar Inštitútu pre Cirkev a pre mladých.

Suor Piera Cavaglià

generálna sekretárka Inštitútu FMA 

Viac sa dočítate tu: https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2019-07/kongregacia-pre-zasvateny-zivot-ma-23-novych-clenov.html