Keď sú hody, tak hodujeme

V nedeľu 29. júla sa o 16:00 v Katolíckom dome hodovalo. Hodová slávnosť patróna farského kostola sv. Jakuba bola príležitosťou pozvať členov upratovacích tímov, aranžérky kvetov, kostolníkov, organistov, lektorov, skrátka ľudí, ktorí sa rôznymi spôsobmi počas celého roka starajú o krásu a dôstojnosť nášho farského pútnického chrámu. Napriek tomu, že nemohli prísť všetci pozvaní, prišlo ich okolo 25.

Stretnutie prebiehalo vo veľmi príjemnej a družnej atmosfére. Bolo čo zjesť aj vypiť, ako sa na hody patrí. Zaslúžené slová vďaky a uznania im v mene celého farského spoločenstva a saleziánskej komunity vyslovili pán farár don Marián Bielik a otec direktor don Pavol Piatrov.

Ešte raz aj z tohto miesta srdečne ďakujeme všetkým dobrodincom nášho kostola. A ak by niekto v srdci vnímal, že ho Pán Boh pozýva „pridať ruku k dielu“ a tiež prísť pomôcť pri pravidelnom upratovaní, nech sa páči. Roboty je ako na kostole alebo – ako sa hovorí tu v Dubnici – „vyše“.

(Paľo Piatrov SDB)