Keď čečina rozvoniava

Výroba adventných vencov v Laure v Dubnici nad Váhom je už tradičným podujatím v rodinnom duchu. Ani toho roku to nebolo inak. V predvečer prvej adventnej nedele 1.12.2019 sa tu v príjemnej rodinnej atmosfére stretlo okolo sto ľudí.

Advent- slovo, za ktorým sa skrýva očakávanie veľkého tajomstva – príchodu Krista na našu Zem. Je to čas prípravy svojho srdca, ale aj možnosť večerných stretaní sa celej rodiny okolo adventného venca. A práve to je dôvodom aj tejto akcie: napomôcť ku stretaniu a vzájomnej blízkosti. Už pred treťou hodinou sa pomaly začali schádzať prví pomocníci, ale aj šikovní výrobcovia rozlične krásnych vencov. Onedlho sa pridali aj deti zo zboru Sto a jedna ovečka, postupne aj ich rodičia, ale aj ďalší mladí so svojimi mladšími súrodencami alebo dokonca aj celé rodinky. Bol to naozaj pekný pohľad. Napriek hojnému počtu ľudí a milej haravare, bola táto akcia plná pokoja a úsmevov. Nechýbala dokonca ani novinka – detský punč, o ktorý sa postarali šikovné animátorky. Okolo piatej  prišiel aj don Cyril, ktorý vyrobené (a ešte sa vyrábajúce) vence požehnal a všetkým zaprial požehnaný advent.

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a strávili s nami pekný čas. Zvlášť ďakujeme všetkým, ktorí nám pri tejto akcii akokoľvek pomáhali: s čečinou, ozdobami, detským punčom, ale aj so záverečným upratovaním. Tešíme sa na ďalšie podobné stretnutia.

Toto podujatie bolo organizované Laurou, združenie mladých a podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2020“, ktorú administruje IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je iuventa-msvvas-loga-1.png