Kaťák – stretká a krúžky

Katolícky dom

  Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
Florbal  (ZŠ)   15:45 – 17:30          
Volejbal (SŠ a VŠ)   19:00 – 20:45       19:00 – 21:00  
Vybíjaná (ZŠ)     16:30 – 17:30        
Volejbal dievčatá (ZŠ)       16:00 – 17:45      
Futbal otcovia     20:30 – 22:00        
Stretko animátori (SŠ)       19:00 – 20:00      
Stretko chlapci (9. ročník)     19:00 – 20:00      
Stretko chlapci (7. – 8. ročník)         16:30 – 17:30    
Skauti (od 6 rokov)         15:30 – 18:00    
Birmovanci    18:45 – 19:45  16:30 – 20:00  19:00 – 20:00    19:00 – 20:00  
Detský zbor 100 & 1 ovečka             9:30 – 10:30

 

(SCVČ) Laura