Jesenná školská „gulášpárty“

V piatok 19. októbra bolo na školskom dvore našej CZŠ s MŠ sv. Dominika Savia mimoriadne živo. Prišli mladší aj starší, deti, rodičia aj priatelia školy aby spolu strávili krásne popoludnie. Rada rodičov totiž zorganizovala ďalší ročník už tradičnej „Jesennej guľášovice“.Cieľom nebolo „najesť sa“, ale vytvoriť možnosť stretnúť sa „len tak“, neformálne a stráviť spolu pekný čas. A to sa aj podarilo. Jasné, okrem rozprávania bolo aj čo zjesť a vypiť. Deti sa vyšantili na troch veľkých nafukovacích atrakciách, dospelí pri pohľade na toľkú „energiu“ mohli tiež kus načerpať.

Ďakujeme všetkým, ktorí túto krásnu akciu pripravili a tešíme sa na ďalšie takéto stretnutie o rok.

p.