Pozývame všetky deti od 2. do 6. roč. ZŠ na prímestský tábor počas jarných prázdnin od 19.2. do 22.2. 2018 v priestoroch Katolíckeho domu a okolí.

Pre deti je  pripravený bohatý program, v ktorom nebudú chýbať hry, zábava, tanec, scénky, tvorivé aktivity, jeden celodenný výlet a hlavne dobrá nálada.

Tento tábor chce byť pomocou pre Vás, rodičia, ktorí počas prázdnin chodíte do práce a túžite,  aby Vaše deti  mohli zmysluplne využiť svoj voľný čas, a aby ste sa nebáli, kde sú a čo robia.

Program počas tábora začína každý deň o 900 hod. a končí o 1600 hod. v Katolíckom dome. Katolícky dom bude otvorený od 800 hod.

Cena tábora je 20€ (vrátane obeda) alebo 10€ (dieťa si prinesie suchý obed). Ďalší súrodenec má zľavu 5€. V cene nie je zahrnutý výlet a obed v stredu. Časť nákladov na tábor je financovaná z dotácie MŠVVaŠ SR.

Prihlášku spolu s peniazmi odovzdajte najneskôr do 14. februára 2018. Počet detí na tábore je obmedzený!

Tešíme sa na skoré stretnutie s Vami a Vašimi deťmi.

S pozdravom Vaši saleziáni, saleziánky a animátori.

PRIHLÁŠKA

V deň nástupu nezabudnite priniesť:

  • Poplatok

    • Účastnícky poplatok 10€ + 10€ (ak ste si objednali aj stravu). Ďalší súrodenec má zľavu 5€.
  • Informovaný súhlas

    Treba priniesť vytlačený a zákonným zástupcom podpísaný: tlačivo na stiahnutie.

    Bez toho nebude dieťa prijaté na tábor!

KONTAKT

Peter Štellmach SDB

E-mail: peter.stellmach@gmail.com

Tel. číslo: 0903 588 888