Prihláška na jarný prímestský tábor NAPRIEČ KONTINENTAMI

N

Pozývame všetky deti od 2. do 7. roč. ZŠ na prímestský tábor počas jarných prázdnin od 4.3. do 7.3. 2019 v priestoroch Katolíckeho domu a okolí. Pre deti je  pripravený bohatý program, v ktorom nebudú chýbať hry, zábava, tanec, scénky, tvorivé aktivity, jeden celodenný výlet (nie je v cene tábora) a hlavne dobrá nálada.

Tento tábor chce byť pomocou pre Vás, rodičia, ktorí počas prázdnin chodíte do práce a túžite,  aby Vaše deti  mohli  zmysluplne využiť svoj  voľný čas, a aby ste sa nebáli, kde sú a čo robia.

Program počas tábora začína každý deň o 900 hod. a končí o 1600 hod. v Katolíckom dome. Katolícky dom bude otvorený od 800 hod.

Každý deň počas tábora bude možnosť odprevádzať deti  z Pod hája od polikliniky o 800 hod.

Obed je z vlastných zásob. Pitný režim je zabezpečený. Cena tábora je 10€ (ďalší súrodenec platí už len polovicu) a časť nákladov na tábor je financovaná z dotácie MŠVVaŠ SR. Prihlášku spolu s peniazmi odovzdajte najneskôr do 27.2.2019. Počet detí na tábore je obmedzený. Tešíme sa na skoré stretnutie s Vami a Vašimi deťmi.               

S pozdravom Vaši saleziáni, saleziánky a animátori.


Prihlásiť na tábor sa môžete dvomi spôsobmi.

V oboch prípadoch potrebujete doniesť na začiatku tábora Informovaný súhlas ktorý si môžte stiahnuť tu.