Duchovné ponuky

 • Duchovné obnovy každý mesiac
  3x Staff; 5x animátorský víkend; pred Vianocami a pred Veľkou Nocou
 • Duchovné cvičenia
  na začiatku letných prázdnin pre SŠ
  na jeseň pre pracujúcich a VŠ
 • Mládežnícke sv.omše každý piatok
 • Vešpery každý piatok na záver mládežníckeho strediska
 • Sviatosť zmierenia, duchovné vedenie alebo len rozhovor so saleziánom-kňazom
 • Kaplnka, v ktorej sa dá kedykoľvek zastaviť a stretnúť sa so živým Bohom

kaplnka