Duchovné cvičena dubnickej ADMY

V dňoch 16-19. septembra sa členovia združenia ADMA v Dubnici nad Váhom zúčastnili duchovných cvičení pod vedením don Petra Bicáka v exercičnom dome Skalka. Obsahom témy „Urobte všetko, čo Vám povie,“ bola Božia Láska

k nám a naša láska k  Bohu.  „Najviac ma oslovila myšlienka, že môj duch oživuje dušu, moja duša oživuje telo. Sme povolaní, aby sme celý život prežívali v láske,“ zhodnotila duchovné cvičenia jedna z účastníčok.