Duchovná obnova pre mamičky

Milé mamičky, keďže vieme, že nie je vždy možné na dlhší čas odísť z rodiny na pár dní do ticha na duchovné cvičenia, ponúkame Vám inú formu v podobe dvojdňovej duchovnej obnovy.

Je možné využiť oba dni, alebo len jeden, s možnosťou ticha, stretnutia sa s Bohom, prednášky (o 9:15), adorácie, či s možnosťou pristúpiť ku sviatosti zmierenia.

Je možné prísť skôr alebo zostať v tichu dlhšie po sv. omši.

Pre zabezpečenie ticha prosíme nevodiť so sebou deti, s výnimkou detí v kočíku.