DUBNICKÁ MARIÁNSKA PÚŤ  PREKVAPILA NOVINKAMI

7.-9. septembra  zavítali na tradičnú Dubnickú mariánsku púť do farského Kostola sv. Jakuba pútnici z nášho mesta a  okolia.

V piatok sv. omšu slávil o. Juraj Sedláček, univerzitný kaplán v Trenčíne, koncelebrovali don Pavol Piatrov SDB a don Marián Bielik SDB. O. Juraj Sedláček  je vysokoškolský pedagóg  a zameriava sa najmä na tému otcovstva a uzdravenie vzťahov v rodine. Na túto tému bola aj kázeň.  Po sv. omši mohli  pútnici v osobnejšom rozhovore získať  jeho knihu Otcovské rany s autogramom. Sv. omšu animovali mladí, ktorí pokračovali duchovnou obnovou vo vynovenom  Katolíckom dome.

Žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis sa v sobotu na slávnostnej sv. omši  prihovoril všetkým prítomným generáciám. Ocenil vynovené nádvorie kostola s prístreškom a novým logom dubnickej Panny Márie na bráne. Večer putoval na námestie Matice slovenskej k mariánskemu stĺpu spolu s množstvom pútnikov, medzi ktorými nechýbali ani deti a mladí v krojoch. Večer bola príležitosť na eucharistickú adoráciu s chválami.

Dubnický rodák, salezián don Peter Hasidlo, slávil sv. omšu na nádvorí v nedeľu. Svoj príhovor zameral na Pannu Máriu a na vyslovenie ocenenia a vďaky kňazom, ktorí pôsobili a pôsobia v dubnickej farnosti. Prejavil  jemu vlastný humor odmenený  potleskom prítomných.

Pri príležitosti tohoročnej púte vyšlo druhé vydanie knihy Dubnická kniha zázrakov. Pútnici si ju mohli kúpiť  spolu s novými pútnickými predmetmi.  Pán farár Bielik predstavil tiež Dubnickú knihu zázrakov 2, ktorá je zatiaľ nepopísaná. Možno do nej vlastnoručne zapísať osobné svedectvá. Bude uložená v sakristii Kostola sv. Jakuba. Novinkou sú tiež informačné letáčiky  v predsieni Kostola sv. Jakuba  vedľa vynovenej nástenky.

Sviatosť zmierenia sa vysluhovala počas celej púte aj pred  ňou a spolu s celým programom púte iste prispela k „vynoveniu“ našich duší.

Stanislava Prítrská

Záznam zo sobotnej sv.omše:

Záznam zo nedeľnej sv.omše: